Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 48 hesel "Č"!

Čabraka

viděti - ze lží ženských vzejde ti mrzutost [6]

Čaj

mnoho píti - ztratíš mnoho času prodléváním v místech, kam jsi necítil [6]
neb thé píti - zapletení tvých záležitostí [9]
nésti - hostina, dobrá zábava [6]
píti - rýma [6]
pro společnost vařiti - tvé podnikání se zdaří a užiješ si veselosti [6]

Čakan

- šibeniční humor [6]

Čaloun

zchátralý - konec života [6]

Čáp

- radost, veselí, nemocnému předzvěst zdraví [6]
čaponohým býti - mužům výhoda, ženám starosti [6]
chodí-li po střeše - nedůvěra tvých známých [6]
chytiti ho - budeš v zaměstnání povýšen [6]
letící k jihu - dítě [6]
letící k severu - smrt [6]
letící k východu - bohatství [6]
letící k západu - chudoba [6]
na něm seděti - velmi brzký sňatek [6]
peří z něho škubati - obohatíš se [6]
po dvou viděti - štěstí, brzká svatba [9]
s ním besedovati - buď opatrný ve své lásce [6]
usadí-li se u komína - obdržíš hosty [6]
v domě - milý host [6]
v zimě viděti - neštěstí [9]
viděti v povětří - od zlodějů znepokojován býti [9]
z domu letící - smrt hosta [6]
z domu odlétá - někdo z nájemníků zemře [6]
zdraviti ho - přírůstek do rodiny [6]

Čaroděj

- to, co se ti zdá pravdou, je pohádka [6]
s ním co činiti - důležité události, na které jsi nemyslil [9]

Čarodějnice

- zlá žena v domě [6]
čarovati - kup jmelí pro lásku nebo verbenu [6]
podaří-li se ti jí utéci - vyvázneš z nebezpečí [6]
pronásleduje-li tě - máš nablízku nepřátele [6]
viděti - hrozí ti nepřátelství [6]
viděti: varování před falešnými přáteli. [1]

Časopis

- pokrok značí, také však ohlupování [6]

Časoznalec

Časoznalce dělati - nevděk [6]

Čéška

s ní si pohrávati - značí mužům nebezpečí, ženám necudnost [6]

Čeládka

míti ji - ztráta dobytka a slabá úroda [6]
mnoho jí míti - hynutí dobytka [6]
vyhnati ji ze dvora - očekávej rozmnožení statku [6]

Čelo

široké - velmi šťastné manželství [6]
krásné - moc nad jinými [6]
malé - špatné nadání [6]
malé a vrásčité - znamení, aby ses svobodně o něco ozval [9]
na něm ránu - utrpíš škodu [6]
pěkně klenuté a jasné - dočkáš se pochvaly v rodině nebo vyznamenání [6]
poraněné - škoda [9]
porušené - posměch [6]
vysoké míti - lehce všechno pochopiti [9]

Čemeřici

dostati - vysmán býti [9]

Čepec

- značí svatbu [6]
je-li čistě bílý - šťastné manželství [6]
je-li špinavý - skoupý manžel [6]
je-li s černou stuhou - krátké manželství [6]
na hlavu si dáti - brzká svatba [9]
s kokardou - povládne paní [6]
viděti v nočním čepci - očekávají tě menší starosti [6]

Čepice

- uč se zdvořilosti [6]
dáti si ji na hlavu - brzká svatba [6]
huňatou slibovati - blízká žena tě chce ošálit [6]
nasazenou na hlavě - dočkáš se úcty [6]
ztratiti - z pošetilostí vytržen býti [9]
ztratiti ji - objasnění něčeho [6]

Čepobití

slyšeti - pro muže značí, že dokončí započaté jen s obtížemi, pro ženy pak nejvyšší čas se rozhodnout [6]

Čermáček

- štěstí [6]
v pokoji létající - štěstí [6]

Černidlo

viděti se píti - klevety [6]

Černoch

jej viděti - smutná novina [6]
s ním mluviti - obdržíš zprávu zdaleka [6]

Černý bez

viděti: naděje na uzdravení ze starého neduhu. [1]

Čert

Viz: Faust;
báti se ho a utíkati před ním - poznáš dobrého přítele [6]
býti jím trápen - pevná služba, pevné místo [6]
čerta viděti u sebe - zisk, dobrý obchod [9]
hladiti čerta - peklem odměnění od kohosi [6]
honiti ho - kup si los [6]
nad ním zvítěziti - užitek přinášející obchod [9]
nésti ho na zádech - zlá manželka [6]
ocas mu vytrhnouti - budou tě trápit nemoci [6]
s andělem - dar [6]
s ním zápasiti - zlé náruživosti [9]
viděti ho - podvod, který za to stojí [6]
viděti ho na housle hráti - poznáš škodlivého člověka [6]
viděti ho s rohama, s pazoury,s ocasem - neštěstí, bída [9]

Červ

- nepřítel [6]
před nimi se leknouti - výstraha před nepřítelem [9]
v ovoci - zrada nebo choroba [6]
viděti - před zlomyslnými se měj na pozoru [9]
viděti mnoho červů - znamená tajné nepřátele [6]
zabíti - od neduhu opouštěn býti [9]
zabíti ho - vítězství nebo uzdravení, též radost [6]

Červánky

- dobrá naděje [9]
- klid a vyjasnění [6]
uzdravení. [1]

Červená

- v erotickém smyslu chápat vždy jako výraz mužnosti a vášně [3]
jako barva - symbol ohně, žhnutí, horka [3]
plameny - znamenají něco velmi dobrého [3]
v očích - přináší radost [3]
vidět rudovlasé lidi nebo se s nimi stýkat - člověka, který to s vámi myslí dobře, pokládáte za falešného jen proto, že je jiný než ostatní; také varování před příliš silnou vášní nebo prchlivostí u sebe nebo u druhých [3]

Červotoč

slyšeti ho - smrt známého [6]

Česání

býti: veselá slavnost se chystá. [1]
jinému vlasy česati: těžká, zbytečná práce. [1]
se - prospěch [9]
zamotané dlouhé vlasy - těžká, marná práce [9]

Česnek

jeho svazek dáti či přijmouti - delší zármutek [6]
jísti - nečistota [9]
jísti - pečuj o své zdraví [6]
trhati aneb koupiti - se Židy obchod vésti [9]
vařený jísti - zármutek [6]
viděti aneb cítiti - hádka [9]
viděti zelený růsti - potěšení z dětí a přátel [6]

Četa

viděti ji - provést spojenými silami, když chceš zvítězit [6]

Četník

- předvolání [6]

Čížek

viděti ho v kleci - touha po větší svobodě [6]
zpívat slyšeti - někoho poznati [9]

Čihadla

číháš-li ve snu - tvé pátrání bude korunováno úspěchem [6]
rozvěšovati - sváry v rodině [6]

Čichati

- pátrej více dohadováním [6]

Čimčarání

slyšeti - domácí klepy [6]

Číňan

- faleš [6]
jej viděti - závist sousedů [6]

Činitel

jím býti - nestřídmost [6]

Čísla

Viz: Cifry;
číslo7. Vše ve skupinách po sedmi viděti - jest dobré znamení [6]
Přepadají vás ve snu čísla, matematické vzorce a fyzikální zákonitosti a nejste přitom ani fyzik ani matematik a ani se nesnažíte vyřešit kvadraturu kruhu? Pozor, možná, že ji už řešíte - pouze ne matematicky, ale někde ve svém životě. Čísla totiž mohou naznačovat, že si potřebujete udělat jasno a pořádek. To, že vám ve snu čísla skákají jedno přes druhé a máte pocit vizuálního guláše jen dokazuje, že váš život vykazuje známky silného chaosu. [4]
psáti - mnoho zaneprázdnění [9]
smazati - sám sebe ošiditi [9]
spočítati málo čísel - peníze [6]
táhnouti, které se ti líbí - velká naděje na dobrý výdělek [9]
viděti - kup si los, též duševní námaha [6]
viděti - štěstí v loterii míti [9]
viděti č.1 - spokojenost [9]
viděti č.2 - klevety [9]
viděti č.3 - práce [9]
viděti č.4 - marné namáhání [9]
viděti č.5 - půtka [9]

Čísti

knihy poučné aneb pobožné - šťastná spokojenost [9]
knihy psané - zámožnost [9]
zábavné knihy - útěcha, uspokojení [9]

Článek

řetězu - dobré přátelství [6]

Člověk

Viz: Osoba;
člověčí lejno - zlato do domu [6]
postavy hrozné - radost [6]
viděti ho s korunou - v létě dobře, v zimě škodno [6]
viděti ho vousatého - pozor před pronásledováním [6]

Člun

Viz: Loď;
množství člunů - nečekané zbohatnutí [6]
na vodě kolísající - nebezpečí [6]
plaviti se na něm - kratší cesta [6]
se topící - smrtelná příhoda [6]
se topící a opět se objevivší - velký prospěch [6]

Člunek

ke tkaní - strast z práce [6]

Čmelák

- zloděj [6]
býti jimi uštípán - krádež [6]
na zvířeti - zbytečný strach [6]

Čočka

- starost [6]
jísti - dobré časy míti [9]
jísti ji - neshody, ale peníze, i podvod [6]
přebírati ji - mrzutost [6]
roztrousiti - sám sobě škodu učiniti [9]
skrz ní se dívati: omyl. [1]
viděti - své věci dobře upotřebiti [9]

Čokoláda

píti ji - dobrá výživa, dobrá práce [6]
vařiti ji a ochutnávati - zasnoubení v rodině nebo u přátel [6]
viděti, míti aneb jísti - zdraví a zdar [9]

Čtverylka

tančiti ji - veselá bezstarostná mysl [6]

Čtyřlístek

- štěstí [9]
hledati - nespokojenost [9]

Čtyřstup

v něm choditi - přemůžeš zlo, jež tě brzy stihne [6]

Čvanhati

- úspěch na započaté cestě [6]
Celkem 48 hesel a 167 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29813 lidí
 Moc se mi to líbí
 18116 (60,8%)
 Nic moc
 5886 (19,7%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5811 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci