Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 60 hesel "A"!

Ašant

Viz: Černoch;

Abatyši

milovati se s ní: svoji dobročinnost bereš na velkou váhu [6]
v klášteře: přísný pořádek při malé stravě [6]
viděti - hrdost, změna, štěstí [9]
viděti ji : znamená v domě, v obchodě atd. velkou změnu  [6]
viděti: pozor na pýchu a lest. [1]

Abeceda

- tvé nároky a touhy se splní. (28) [2]

Abel

Kainem ho zabíti viděti: tvá modlitba či prosba zůstane nevyslyšena [6]

Abrahámoviny

slaviti: naděje na povýšení či řád [6]

Abštajg

navštěvovati: pozor na sousedy stran pomluv [6]

Adam

Adamovo jablko jísti Evou podané: svedení ke hříchu či tělesný neduh [6]
pod stromem bez Evy: staromládenectví  [6]
pod stromem s Evou: manželství [6]

Adresář

hledati v něm: známost [6]

Advokát

Advokátní kancelář viděti: starosti, mrzutosti, opletačky [6]
máš-li s ním co činiti - starost a nouze [9]
mluviti s ním: těžká starost, velké trápení [6]

Aeroplán

Viz: Letadlo;
- čeká tě úspěch a odvaha k činu (21) [2]
viděti - spoléháš příliš na ochranu [6]

Agent

- varuj se, neboť bys mohl utrpět ztrátu! (17) [2]

Achát

šperk - hloupost [9]
viděti: nemoc a smrt [6]

Akademik

býti jím: bohatství, ale i smysl pro noční život. [6]
viděti ho: někdo si od tebe vypůjčí [6]

Akát

kvetoucí - čeká tě bohatství a zdraví [6]
viděti ho bez květu: neštěstí [6]

Akcie

koupiti - ztráta peněz [9]
kupovati - zaznamenáš společenský vzestup (30) [2]

Aksamit

hladiti - věští milence či milenku [6]
na sobě: získáš úřad či lepší služební místo [6]
viděti aksamitové šaty - cti dosáhneš [6]

Akta

- na čas se vzdálíš ze svého pracoviště (27) [2]

Akvárium

- Stane se ti něco nepříjemného. (14) [2]
viděti: při zkouškách budeš plavati, očekávají tě hádky a nepřátelství, upadneš do bídy a žalu [6]

Alabastr

alabastrovou nádobu rozbíti: zánik panenství či manželské poctivosti [6]
viděti: štěstí cudnosti [6]

Alej

stinná - dostaneš příjemné sousedy [6]

Alkohol

Viz: Kořalka;  Slivovice;  Víno;
- Odolej pokušení být nevěrný. (40) [2]
Pravděpodobně se potřebujete více uvolnit. Možná jste přepracovaní a relaxace by vám prospěla. Možná však také příliš pijete. [4]

Almara

kupovati ji: svatba v příbuzenstvu [6]
plná: dobré bytí [6]
prázdná: chudoba [6]
se šatstvem: obdržíš dar [6]
viděti nebo ji posouvati - různice s manželkou [6]

Almužna

bráti ji: znamená tvé ponížení nebo nouzi [6]
dávati ji: budeš pomluven, očekávají tě nepříjemné věci [6]
přijímati: dobré příjmy. [1]
rozdávati almužnu - výhra [9]
rozdávati: prospěch z podnikání. [1]

Aloe

:dlouhý a hezký pobyt na tomto světě.  [6]
kvetoucí - Dočkáš se dlouhého života. (36) [2]
strom, viděti - starou známost obnoviti [9]
viděti: starou známost obnoviti. [1]

Altánek

- schůzka z lásky [6]

Amazonka

viděti - dostaneš za manželku ženu, která je vládychtivá [9]
viděti ji: žena nabije mužovi  [6]

Amerika

- Předsevzetí se ti podaří. (15) [2]

Ametyst

vidíš-li jej na prstenu - znamená dotírače [9]

Amor

- Čekej trápení s láskou. (36) [2]
- velká láska, láska na prvý pohled.  [6]

Amputace

některého údu: očekává tě zranění nebo někoho z rodiny [6]

Ananas

- Budeš pozván na hostinu. (5) [2]
jísti: pozvání na návštěvu. [1]

Anděl

- V příštích dnech budeš šťastný. (33) [2]
býti andělem nemocným - smrt [9]
býti andělem zdravým - čest [9]
býti jím: čest a povýšení ve společnosti [6]
býti jím: znamená velkou poctu, smrtelnou nemoc. [1]
mluvicí - Dosáhneš po čem toužíš. (38) [2]
mluvit slyšeti - zlé znamení [9]
mluviti s ním: dobré znamení pro příští život [6]
s chlebem: nebeské dobro [6]
s kalichem: utrpení [6]
s knihou: čti Písmo svaté [6]
s ochranným pásem: budeš chráněn [6]
spatřiti - dobré zprávy [9]
státi se jím - Dosáhneš vysokého postavení a úcty. (9) [2]
v růžovém světle: velká láska [6]
ve velikém světle: i tobě světlo [6]
viděti ho v modrém světle: velká pravda [6]
viděti: velkéštěstí, potvrzení všech nadějí a přání, vítané zprávy. [1]

Angličan

viděti - nezkrotitelné věřitele aneb falešné přátele míti [9]
viděti, nebo s ním mluviti: falešné přátele ašpatné věřitele míti. [1]
:znamená samostatnost i povaha dobyvačná.  [6]

Angrešt

žlutý trhati a jísti: neduh [6]
zelený viděti: žaludeční nemoc, nepřátelství [6]
zralý: peníze [6]

Anténa

montovati ji: křik v domě [6]

Antoušek

viděti ho: dávej si pozor na jazyk [6]

Anýz

jísti - dlouhý život [9]
jísti: dočkáš se vysokého stáří [6]
síti nebo pěstovati: soudní spory [6]

Apatyka

- pozdě bycha honit [6]

Apatykář (Lékárník)

- nemíchej vše dohromady [6]
(lékárníka) viděti - nemoc [9]

Apoštol

- šťastný život [6]
viděti apoštoly - radostná zpráva [9]
viděti: zpráva. [1]

April

pošle-li tebe kdo aprilem - čest [9]

Arab

- Tajemství, které tě již dlouho zaměstnává, se rozluští. (11) [2]
- znamená míti nablízku muže, který miluje mnoho žen [6]

Arcibiskup

- Smiř se a odpusť svým nepřátelům (14) [2]
žehnající: tebe doprovází síla.  [6]
viděti ho: rychlá smrt. [1]

Arest

- potěšení ze samoty [6]

Arch (papíru)

čistý: smutek [6]
papíru černého: smrt známěho či známé [6]
pomačkaný: zlý průjem [6]
popsaný: veliký úkol [6]

Archa

- dostaneš čestné postavení [9]
Archa Noemova: povodeň, množství lží, ale vše překonáš [6]
viděti ji: mrzutost přijde. [1]

Archív

- v místě je klepna, která kde co ví.  [6]

Armáda

- návštěva chudých příbuzných  [6]
- tvá naděje bude zmařena [9]
dodávati jí: bohatství [6]
jednotlivé vojáky když vidíš - těžká práce [9]
když armády nepřátelsky proti sobě stojí - štěstí i smutek [9]
na pochodu: buď opatrný, zvýšení daní [6]
na útěku: ztracené peníze ve spekulaci [6]
pochodovati viděti: pohroma, neštěstí. [1]
utábořená: země bude vyjedená od různých živlů [6]
v boji viděti: neštěstí a smutek. [1]
v kouři: možnost války [6]
v zákopech: nemoc [6]
válčící: úspěch a bohatství [6]

Arnika

s ní se mazati: úraz [6]

Artista (é)

Měj se před přáteli na pozoru! Dovedou své úmysly dobře zastřít. (8) [2]

Artyčoky

jísti: máš churavé nervy [6]
viděti a je jísti: tajně trpěti, nastávající rozluka. [1]

Astra (y)

Viz: Květiny;
- pohřeb v rodině [6]
kvetoucí - Tvoje vážnost se zvětší a bude zářit. (21) [2]
sázeti - I nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno. (9) [2]
zvadlé - Tvé naděje se maří. (14) [2]

Astrolog

viděti ho: opatři si horoskop, též porada [6]

Atentát (y)

- Nepromeškej své štěstí. (29) [2]

Atlas

- Nečekaně změníš místo. (27) [2]

Audience

držeti s bábou: zlé klepy [6]
držeti s čertem: pozor na podvodné úmysly [6]
míti u císaře neb krále - štěstí a zisk [9]
na hradě: rodinná událost [6]
s kominíkem míti: veliké štěstí [6]
sám udíleti: povýšení [6]
u vznešené osoby: stěstí a výhra. [1]

Auto (Automobil)

autonehoda - finanční ztráta [3]
hledat - neúspěšný obchod, pro mladou ženu je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování [3]
hledat automobil - neúspěšný obchod [5]
hledat automobli (pro mladou ženu) - je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování  [5]
jedoucí - neštěstí jisté [6]
jet velmi rychle autem - je znamením problémů nebo špatné zprávy [5]
jet velmi rychle autem - znamení problémů nebo špatných zpráv [3]
jeti v něm - Neúspěch tě Čeká. (18) [2]
kolona jedoucích aut - náhlá cesta za obchodem [3]
kolona jedoucích aut - znamená náhlou cestu za obchodem [5]
kupovat - první krok nového počínání, které bude úspšné [3]
mít - komplikace při uskutečňování snů [3]
mít auto - symbolizuje komplikace při uskutečňování snů [5]
odjeti: znamená stěhování [6]
porouchaný - věští zapojeni se do nejistého obchodu [5]
porucha - cesta bude marná [3]
překážka - příznivý obrat tvého života ti přináší štěstí. (3) [2]
říditi - Najdeš svou cestu, aniž ji hledáš. (8) [2]
s jeho pomocí se dostávat kupředu, a pokud sami řídíme - máme vlastní záležitosti pevně v rukou [3]
s výfukem: nadýmání a bolení břicha [6]
sám je řídit - hledání nových možností jak se přiblížit svému životnímu cíli [3]
seděti v něm: čekej pozvání [6]
sraziti se: potká tě zamilování na cestě [6]
stojící: mlčky na tebe čeká neštěstí,  [6]
utíkat před ním - je varováním před konkurenty [5]
utíkat před ním - varování před konkurenty [3]
vézt se v něm - lepší poměry [3]
vidět - někdo ti velmi závidí tvé společenské postavení [3]
vidět - znamená, že ti někdo velmi závidí tvé společenské postavení [5]
vidět je hořet - dobrý význam pokud jsou vidět jen plameny, černý kouř má špatný význam [3]
vidět srážku - v jisté záležitosti bude silná konkurence [3]
viděti - Zažiješ něco nového. (2) [2]
vyhrát automobilový závod - předhonit své konkurenty nebo rivaly [3]
vystupovat z něho - vaše vážnost utrpí [3]

Autobus

- řiď se moudrostí a budeš těžit. (30) [2]
být řidičem - je předpovědí dostatku a nečekaného štěstí v lásce [5]
jet jím - znamená výstrahu před konflikty a nedorozuměním s přáteli, také před nerozvážnými sliby [5]
plný cestujících - předpovídá spokojenost v obchodech [5]
vidět prázdný - značí brzké uznáni a čest [5]

Autogram

Někdo z blízkého okolí zemře. (5) [2]

Automat

- znamená nečekanou návštěvu nemilé osoby nebo domácí spory [5]
automat (bufet) - Špatně jsi uložil peníze a pozdě to poznáváš. (30) [2]
hudební hrací: zažiješ rámus se ženou, tchyní nebo jinou osobou [6]
na cukrovinky: málo sladkosti v lásce za hodně peněz [6]
na peníze: v domácnosti je tichý zloděj [6]
viděti: výhoda v obchodech. [1]
Celkem 60 hesel a 189 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29813 lidí
 Moc se mi to líbí
 18116 (60,8%)
 Nic moc
 5886 (19,7%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5811 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci