Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 99 hesel "M"!

Macecha

viděti ji - ubohý úděl lásky [6]
viděti mrtvou - zlepšení poměrů [6]
viděti s milým - nedobré manželství [6]

Macešky

Viz: Květiny;
trhati - zklamání v lásce [6]
viděti - málo lásky [6]

Magdalena

viděti ji na obraze lkající - budeš se káti [6]

Magnet

- muž a žena se sblíží [6]
pohrávati si s ním - dobrá zvěst od druhého pohlaví [6]
věšeti na něj železo - poloviční starost [6]

Maják

jasně svítící - neměj obav, pomoc bude [6]
spatřiti - záchrana v starostech [6]

Majka

Viz: Brouk;
brouk - máš dobrou krev [6]

Majoránka

- dobrá kuchařka [6]

Mák

viděti - menší radost [6]
vlčí - pro nehodu tě čeká smutek [6]
vlčí, jak roste doma - různice a hádky [6]
vlčí vařený jísti - neduhy a zármutek [6]

Makovice

jísti - pevné spaní [6]

Malíček

spatřiti - do společnosti přibude pátý [6]

Maliny

šťávu z nich píti - sladké zdraví [6]
jísti - nakažlivá nemoc [6]

Malíř

obrazů, moderního stylu, viděti ho - blázinec [6]
obrazů, viděti ho - radost z umělecké práce [6]
pokojů, viděti ho - nepořádek a velké uklízení [6]

Malomocní

s nimi se stýkat: zažíti nepříjemnosti. [1]
viděti: starosti, úsilí. [1]

Malovat

sám sebe: dlouhý život. [1]

Malta

dělati ji - počátky podnikání nebo cesty zatím jen ve fantazii [6]

Malý

viděti se malým - kdo se ponižuje, bude povýšen [6]

Mandle

viděti - hojná úroda [6]

Manžel

manželem se vidí - rozvod [6]

Manželka

manželkou se vidí - rozvod [6]
stlouci ji - provádět právo silnějšího [6]

Manželství

šťastné viděti - půjdete do divadla [6]
manželskou smlouvu uzavříti: truchlivost, zarmoucenost. [1]
nešťastné viděti - běžná příhoda vás potká [6]
sjednati: výhra, štěstí. [1]

Mansarda

pod ní státi: nepříjemnosti. [1]

Mapa

studovati - čeká tě výlet, cesta [6]

Marcipán

viděti - sladké a celkem bezvýznamné lži v domácnosti [6]

Máry

viděti: úmrtí. [1]

Mařinka vonná

- láska, která vede do dobrého manželství [6]

Masařka

Viz: Moucha;
moucha - nemoc, ochuravění o prázdninách, na výletě [6]

Máselnice

viděti - nevrlá, hádavá žena [6]

Maska

Masky tmavé a strašidelné - strach z nemoci.  [8]
plesová - je dobré jednou v roce se vybouřiti [6]
proti plynu - číhá na tebe úraz shora [6]

Máslo

dělati: vnitřní klid. [1]
jísti: roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými. [1]
kupovati - příští obchody budou dobré [6]
viděti - vyplněné přání [6]

Maso

- měli byste být skromnější [3]
celkem - choroba [6]
hovězí maso jísti - spořivost [9]
k jídlu připravené viděti, míti, jísti: k blahobytu spěti. [1]
koňské maso jísti - plicní neduh [6]
kupovati - výhra [6]
maso koňské jísti - drahota (9,33) [7]
péci u ohně - potká tě škoda [6]
pečené jísti - obávej se hanby [6]
syrové, jiného kupovati viděti: hádka. [1]
syrové, kupovati nebo viděti: přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spěti. [1]

Mast

dělati sám - musíš také někdy podmáznout [6]
jiný dělá - potkáš prohnaného šibala [6]

Mateřídouška

viděti ji - dobrá naděje [6]

Matka

bíti ji - veliký čin [6]
líbati - milá návštěva [6]
modlící se - tvá prosba k lidem bude vyslyšena [6]
mrtvou viděti - trvalý smutek pro rodinnou věc [6]
plakati viděti - máš nějaký vroubek, hřích [6]
přísně hledící - jdeš špatnou cestou [6]
s děckem v náručí - rodinná porada, ale i ztráta a nemilé věci [6]
státi se jí - zapíšeš se v dobrou paměť rodiny i obce [6]
týrati - ty ani nevíš, že se tě zmocňuje zlo [6]
viděti ji - mírné doby [6]
vysvlečenou viděti - hanba pro celou rodinu [6]
zabíti - zatčení a žalář [6]
zešílenou - smrt [6]
zpívající, radostnou viděti - vše dobré [6]

Matrika

viděti ji - narození, svatba nebo smrt [6]

Mazadlo

na boty - cesta [6]

Mše

svatá - radost, potěšení, i dary [6]

Meč

brousiti - půjdeš do války [6]
do pochvy zastrčený - konec sporů [6]
drží-li v rukou žena - porodí syna [6]
nalézti a zvednouti - radost z něčeho v rodině [6]
někomu dáti - budeš vystřídán v povolání [6]
plamenný na obloze - přijdou vbrzku zlé doby [6]
popravní viděti - odsouzení známého [6]
rezavý - válka nebude [6]
tasiti - rvačka [6]
z pochvy vytáhnouti a pochva je zlomená - zemře manželka [6]
z pochvy vytáhnouti zlomený - zemře syn [6]
zabíti jím někoho - je potřebné prokázat milosrdenství [6]
zabodnutý - vražda [6]

Med

jí podřízená osoba - příslibem je tvá samostatnost [6]
jísti - dosáhneš, po čem toužíš [6]
jísti: nevolnost, blížící se zármutek. [1]

Medvěd

- bohatý a mocný, leč bláznivý nepřítel [6]
jak bručí - pomluva hloupého člověka [6]
jde proti někomu - sám si učiníš nepřítele [6]
jde proti tobě - starý přítel bez příčiny se stane tvým nepřítelem [6]
viděti: křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati. Všeobecně všechna divoká zvěř, např. Hyena, Tygr, apod, přinášejí neštěstí a svár. [1]
zdechlý - smrt neznámého chudáka [6]

Měšec

plný viděti: úspěšné obchody. [1]
prázdný viděti: ztrátu utrpěti. [1]

Mech

na střeše - chudoba, která zatíží váš rod [6]

Měch

jím v oheň dýmat - chystej se na cestu, též do války [6]

Měkkota

v hrsti ji držeti - budeš jednati s tvrdým člověkem [6]

Meloun

bílý a velmi sladký - radost a veselé časy s penězi [6]
hořký - smrt [6]
jeho listí jísti - pomíjivý zármutek a dlouhý život [6]
žlutý - krátká nemoc [6]
vařený jísti - jak nabyl, tak pozbyl [6]
zelený - radost a veselé časy [6]

Meluzína

slyšeti ji - těžkomyslnost [6]

Meruňky

- choroba [6]
viděti nebo jísti: pozdní sňatek. [1]

Měsíc

jak se rozpadl - hněv a pronásledování od vlivné osoby [6]
jasně v domě svítící - bohatá ženitba nebo peníze z vyšších míst [6]
jasný - přibude štěstí [6]
jeho zatmění - zlé nepřátelství [6]
v domě a vy si s ním jako s míčem hrajete - velké obohacení [6]
zatměný, ale světla nabývající - oblíbenost u nadřízeného [6]

Město

viděti - nákupy [6]

Mezek

viděti ho - jdi pomalu a s rozvahou [6]

Mšice

viděti - drobné boly a hlouposti tě obtěžující [6]

Míč

nakopnout: stálé neshody. [1]

Mikroskop

viděti - všímej si svých a ne cizích nedostatků [6]

Mikuláš

s andělem - velká nadílka [6]
s čertem - budeš pokárán, ale dar dostaneš [6]
viděti ho - dar [6]

Milého(milou)

viděti, s ní(m) se o samotě nacházeti: pokušení. [1]

Milenec

být milencem - opatrnost ve tvém jednání [5]
nebo milenka dostaveníčko míti - příjemné 13 37 [7]
vidět milence ženy - věští dobré přátele [5]

Milíř uhlířský

- pomluvy [6]

Ministrant

jím býti - svatba [6]
viděti ho - pohřeb [6]

Mířiti

na někoho - soudní rozepře [6]

Mísa

plná - hubené časy [6]
prázdná - dobré časy [6]
stříbrná - v domácnosti převládá poctivost [6]
zlatá - v domácnosti převládá láska [6]

Mládě

vyhlížeti tak - brzo zestárneš [6]

Mlátiti (Mlácení)

obilí - kolik zrn, takový užitek z příštích věcí [6]
obilí viděti: marná námaha. [1]

Mléko

opičí mléko píti - nezhojitelná rána 25 [7]
ovčí píti - větší příjem peněz [6]
viděti - nepokoje [6]

Mlha

- nejisté majetkové poměry [6]

Mluviti

chtít a nemoci - čekají tě vzrušující okamžiky (42) [2]
k někomu ve spaní - šťastné manželství 31 [7]
s bábou - vynadání [6]
s cukrářem - svatba [6]
s čertem - peníze [6]
s dítětem - starost [6]
s ženou - domácnost [6]
s hadem - zrada [6]
s hovadem - ponížení 1,36,50 [7]
s knězem - mrzutost [6]
s kominíkem - štěstí [6]
s lesníkem - lež [6]
s mluvkou - chtějí tě získati slovy [6]
s řidičem - cesta [6]
s tetou - klepy [6]
se stromem - bohatství 2,64,70 [7]

Mlýn

na prudké vodě - do domácnosti peníze [6]
spálený a zpustlý - smrt [6]
v něm mlíti - radostné zisky [6]
větrný mlýn - plány a záměry tvé se mohou uskutečnit [6]

Moč

čurati do výšky - značí mužům pozvání, ženám starost [6]
čurati proti větru - nebezpečí pohlavní choroby [6]
čurati v místnosti - nesnáze [6]
močit: nesvornost. [1]
píti: výdaje míti. [1]

Modlitba

modliti se: radost a spokojenost. [1]

Mohamedán

viděti ho - fanatická zbožnost [6]

Mošna

žebrácká - nezaměstnanost, nemoc bez zaopatření [6]

Moře

chytati v něm ryby - dary, nejspíše knižní [6]
na něm loď - smrt [6]
na něm lodi dlouze plují - daleká cesta [6]
rozbouřené - hněv [6]
tiché - klid doma i v zaměstnání [6]

Most

dřevěný - pevné spojení a vzájemnost [6]
železný - pevné spojení pro vzájemnou lásku a pravdu [6]
pod ním procházet: přes mnohé překážky k cíli dojíti. [1]
přes něj jíti nebo jeti: stěstí v lásce i v podnikání. [1]
stavěti z kamene viděti: pevná předsevzetí. [1]
v povodni zbořený - rozvod pro cizí řeči [6]
viděti - spojení, svatba [6]
viděti: jistota v podnikání. [1]
zbořený - rozvod [6]
zřítiti se viděti: velké potíže v obchodech. [1]

Mošt

jablečny píti: marná snaha, hádka, neslušnost. [1]
sladký píti - získáš peníze prostřednictvím ženy [6]

Motýl(i)

Pozor, je to sice křehká, ale pomíjívá krása. Sen o nich je varováním před nestálostí, nebo také znak velké touhy vymanit se ze všech omezení. Motýl, který vylétl z kukly je jasným symbolem přechodu z jedné životní fáze do druhé. [4]
viděti ho - přelétavost v lásce [6]

Moucha

Viz: Masařka;  Mušky;
jich celé roje - nepokoje, a to i krvavé [6]
mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti. [1]
ohání se před nimi někdo - mnoho nepřátel [6]
v nose nebo v ústech - těžká nemoc [6]
více jich pohromadě - různé zármutky [6]
zabíti: nepřátelství. [1]

Mozek

jísti: úspěch v jakémkoliv podnikání. [1]

Mozoly

viděti a míti - údělem ti je těžká práce [6]

Mrak

černý - státní nepořádky, otřesená měna [6]
červený - vzbouření, revoluce [6]

Mramor

- mrtvým čest [6]

Mravenec

- někdy smrt, někdy špatní zaměstnanci [6]
jich houf lezoucí do domu - nemoc a smrt [6]
jich houf lezoucí z domu - pozdravení se z nemoci [6]
jich houf lezoucí z domu a v čelistech něco nesou - hromadná výpověď [6]
štípající se - mezi lidmi zlé spory [6]
v mraveništi - dobří spolupracovníci [6]
v mraveništi mrtví či nečinní - špatná pracovní organizace [6]
viděti: hodně práce, velká pocta. [1]

Mraveniště

do něj šlápnout: zlá společnost. [1]

Mráz

cítiti v létě - ztráta [6]
cítiti v zimě - bolesti [6]
zmražené jísti - nachlazení, též schůzka [6]

Mrkání

viděti: velký zisk. [1]

Mrkev

rýti - opilství [6]
syrovou jísti - nemoc [6]
vařenou jísti - smrt [6]

Mrtvola (Mrtvý)

bíti ho - šílenství [6]
býti: pozdní svatba, štěstí v podnikání. [1]
dáti mu jíst a pít - nemoc, chudoba [6]
dáti mu oděv - těžká nemoc [6]
dáti mu svůj klobouk - tvá smrt [6]
kosti mu vzíti - získáš peníze se strachem [6]
líbati ho - těžká choroba [6]
obléci si jeho šaty - tvá smrt [6]
od něho dar vzít - zámožnost [6]
plačící - veselost [6]
pomoci mu vstát - ostudné peníze [6]
s ním zápasiti a býti přemožen - žalář [6]
s ním zápasiti a přemoci ho - svoboda a zdraví [6]
sám sobě hrob kopá - veliká víra [6]
smějící se - zármutek [6]
umříti - dlouhý věk, ale nebudou sloužit oči [6]
viděti ho umírati - ženitba [6]
vidí sebe na márách vynášeti - povýšení [6]
vidí svůj pohřeb - zbohatnutí [6]
vítati ho - dočkáš se velkého věku, i když budeš postonávati [6]
vlasy mu stříhati - zbohatnutí [6]
volá-li na tebe - tvá smrt [6]
vstalý z hrobu - velké zadostiučinění za křivdu [6]
za ním jíti - tvá smrt [6]
zdvíhá se do výše - pěkné zaměstnání či nález cennější [6]
zpívající - podivné zprávy [6]
zvířete: dobré časy, dlouhý život. [1]

Mrzutost

míti - radost [6]
míti: nesmiřitelnost, nepřátelství přijde. [1]

Mříže

pilovati - osvoboditi se od vnitřního zla [6]
viděti - jsi v zajetí zlých a nenávistných myšlenek [6]
viděti, před nimi státi: osvobození, klid. [1]

Muž

divokým mužem (zvíře) býti pronásledována - zajímavé seznámení, dívkám zásnuby [6]

Mučedník

- varuje před falešnými přáteli a ztrátou v obchodě [5]
být mučedníkem - je znamením rozchodu s přáteli [5]
býti - spokojenost 13 [7]
sám jím být - své starosti jste si sám zavinil [3]
skupina - věští rodinné neštěstí a problémy v profesní práci [5]
vidět - varování před nepromyšleným jednáním [3]
vidět někoho z rodiny - tvé výtězství nad vlastním pokušením [5]

Mučení

- symbol svědomí, které člověka nutí zaujmout postoj k dění [3]
být na mučení - přináší velkou tíseň [3]
být přítomen - máte soucit s přáteli, kteří jsou v nepříznivé situaci, ale nemůžete jim pomoci [3]
mučiti jiné - nepohodnutí 7 [7]
nekoho mučiti - nedělejte jiným lidem zbytečných starostí! (23) [2]
sám někoho mučit - na někom se dopustíte bezpráví [3]
vidět - budeš mít velký zármutek (43) [2]

Mučidla

- čekají vás hádky, zkoušky, soudy, peněžní potíže, ale i nedobří lidé [6]
na nich trpěti: velké nesnáze. [1]

Mučírna

- nešťastná láska nebo manželství [6]
- nešťastná láska 53,87 [7]
vidět - strach z následků nejakého jednání [3]

Mušky

Viz: Moucha;
svatojánské lapati je - moudrost nabudeš učením [6]
svatojánské létající v domě - návštěva moudrých lidí [6]
svatojánské viděti - setkání s učenými a moudrými lidmi [6]

Můra(y)

děsí vás noční můry, v nichž vás cosi mučí a vy nevíte, co to je. To něco vám dýchá za krk, slyšíte šelest nebo i kroky a nikde nevidíte nikoho a nic, co by mohlo tyto zvuky vydávat. Máte, vážení, černé svědomí! Nejspíš jste udělali nějakou nefér věc, někomu jste tak trochu podrazili nohy a teď vás za to mučí vaše podvědomí. To je to, co vám sedí za krkem! [4]
viděti ji - noční úraz [6]

Muzeum

státi u muzea - schůzka z lásky [6]

Myš (i)

- varuj se pohlavně zkažených [6]
německá myš - nebezpečí nákazy [6]
pištěti slyšeti: do zármutku upadnouti. [1]
viděti nebo chytati: úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt. [1]

Myrta

- brzká svatba [6]
dává-li do vlasů zemřelá paní - smrt jejího manžela [6]

Myslivec

viděti ho - nestálá láska [6]

Myslivna

viděti: dobré přijetí na cestát nalézti. [1]

Mzda

Viz: Peníze;
bráti - veselé časy [6]
platiti - nemilá povinnost [6]
ztratiti - ztratíš zaměstnání nebo sílu pro ně [6]
Celkem 99 hesel a 294 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29813 lidí
 Moc se mi to líbí
 18116 (60,8%)
 Nic moc
 5886 (19,7%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5811 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
WebNews - webdesign, webhosting, návody pro webmastery, mobilní telefony, ...

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci