Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 71 hesel "L"!

Labuť

bílá - dobrá budoucnost [6]
černá - dobrá nebude budoucnost [6]
černá zpívající - smrt [6]
černou - domácí neštěstí [9]
líbat viděti - dobré předsevzetí učiniti [9]
na lukách běhat viděti - nemotornost [9]
plavat viděti - nad utrhači zvítěziti [9]
viděti - pyšný býti [9]
zpívat slyšeti - blízká smrt  [9]

Láhev

Viz: Flaška;
je-li roztlučená - smutek  [9]
rozbitou viděti nebo míti: smutek. [1]
viděti - domácí pitka [6]
viděti - veselost [9]
viděti nebo míti: radost, zábava. [1]
vypláchnouti: do špatné společnosti se dostati. [1]

Lak

spatřiti - neupřímná slova slyšeti [6]

Lák

okurkový píti - statečnost a odolnost vůči infekci [6]

Lakomec

býti jím - veliké dědictví [6]
viděti ho - budeš obdarován [6]

Lalok

míti - tloustnutí [6]

Lámati

něco - jednej zkrátka a s odvahou [6]

Lampa (Lampička)

čistiti ji - domácí spěšná práce [6]
hořící - zaměstnání [6]
hořící ji jinému do ruky vtiskneš - udělíš dobrou radu [6]
hořící lampa - vysoký úřad [6]
hořící lampu nese-li ji žena - provdá se za vysokého úředníka [6]
hořící lampu něsti - dosáhneš vysoký úřad [6]
lampička noční hořící - nemoc v domácnosti [6]
rozsvěcovati ji - pronikne světlo do určitých tajností [6]
upustíš ji - neblahá událost [6]
viděti ji - budeš pracovati do noci [6]
vybuchlá - odsouzení [6]
zhaslá - dosáhneš stálosti v zaměstnání [6]

Lampář

- budeš jednati s pracovníkem vysoko postaveným [6]

Laň

viděti - tichá a rozšafná manželka [6]
viděti: štěstí a bohatství. [1]

Lano

- vzniknou zmatky [6]

Láska

viděti ji - rozkošné dny [6]
vyznati ji - odmítnutí [6]

Látka

Zamotáváte se ve snu do kusu látky, která vás dusí a tíží a nemůžete se z ní vymotat: Popřemýšlejte o svých obchodních partnerech a nadřízených. Možná dělají něco, s čím vy osobně nesouhlasíte a jejich praktiky vám "berou dech". Popřemýšlejte, zda by nebylo vhodné změnit firmu nebo lidi v ní. Anebo jste snad sami provedli něco, co se nemá? Pak bude nejlepší se přiznat. [4]

Lavice

seděti na drnové lavici - slušné a milostné zacházení milované osoby [6]
viděti ji - výprask [6]

Lavina

spatřiti ji - veliké nebezpečí v dosahu [6]

Lávka

viděti ji - přemožení menší nejistoty [6]

Lázeň

s čistou vodou: štěstí, zdraví a úspěch v lásce. [1]
s horkou vodou: špatné zdraví, překážky v obchodě. [1]
s kalnou vodou: neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce. [1]
v ní býti a nemoci se potiti: přerušení obchodů. [1]
v pokoji: zármutek. [1]

Lázně

mýt se v nich ledovou vodou - hanebná pověst tvé osoby [6]
mýt se v nich vlažnou vodou - budeš propuštěn [6]
mýt se vlažnou neb chladnější vodou - vše dobré [6]
svléci se v nich a nemýt se - zbavíš se smutku [6]
svléci se v nich, mýt a holit se - bohatému ztrátu majetku [6]
veřejné viděti: znamená hněv. [1]

Lebka

rozbitou míti - zbytečné starosti [6]
viděti ji - smrt [6]
zvířecí viděti - těžká práce [6]

Léčiti

někoho - prokážeš někomu milosrdenství [6]
sebe - zbavíš se dluhů a jiných těžkostí [6]

Léčka

Viz: Past;
klásti ji - lest [6]
viděti blízko - zrada [6]

Led

na řece na pokraji - chudoba v kraji [6]
po něm choditi - styky s nevěstkou [6]
viděti, po něm klouzati: blížící se nehoda, pronásledování, zmařené naděje. [1]
viděti v létě: marné počínání. [1]

Lešení

viděti: mějte se na pozoru. [1]

Lejno

Viz: Hovno;

Lék

bráti: nepříjemnosti. [1]
hořký: útlak od nepřátel. [1]
jinému podávati: výhoda, prospěch. [1]
projímací použíti - bohatému škodu, chudému mnoho zboží [6]
projímací použíti a ulehčí - zbavení starostí, které trápily [6]
projímací použíti, po něm břicho bolí - zármutek v domě [6]
předepisování viděti: pokračování nemoci. [1]
užívati: ztráta majetku. [1]
viděti ho - přijdeš opět do dobrých poměrů [6]
zvrátiti: neštěstí, porušení obchodů. [1]

Lékárna

spatřiti ji - nemoc [6]
viděti, uvnitř se nacházeti: setkání s lichvářem nebo drzým člověkem. [1]

Lékárník

viděti ho - pomoc [6]

Lékař

který příbuzného obvazuje viděti: brzký sňatek v rodině. [1]
s nemocným vlídně hovořiti viděti: brzká churavost. [1]
viděti ho - nenadálá návštěva [6]

Leknín

viděti - nebezpečí, utonutí [6]

Lem

roucha líbati - otroctví [6]

Len

hezký viděti: spořivost v domácnosti. [1]
přísti jej - daleká cesta s nebezpečnými příhodami [6]
půjčiti ho - půjčiti peníze [6]
spřádati na nit: najít dobré zaměsnání nebo ubytování. [1]
viděti - daleká cesta za nevěstou [6]
zelený na poli - chvála lidí pro majetek [6]

Ležní (Ležeti)

s osobou druhého pohlaví - manželství nebo volná láska [6]
vojenské ležení - matky, chraňte své dcery [6]

Lenivý

býti - práce na práci [6]

Lep

na ptáky - někdo přijde na výzvědy stran tvých úmyslů [6]

Lepiti

něco - dávati dva lidi dohromady [6]

Lepra

míti: věští bohatství, úspěch v obchodech. [1]

Les

porážeti sekerami - infekční smrtelná nemoc v kraji [6]
suchý - samotářství [6]
zachvácený požárem - politická revoluce, válka [6]
zachvácený požárem bez dýmu - politické boje s dlouhým trváním [6]
zelený - velmi milá schůzka [6]

Lesník

potkati: hrozí pohroma, nepříjemnosti. [1]

Léta

na dřevě - tvé stáří je na tobě vidět [6]

Letadlo

Viz: Aeroplán;

Létání (Létati)

až do oblak a zůstati tam - smrt [6]
daleko: příjemné dny, štěstí v podnikání, chvála. [1]
do nebe: znamená dobré služebnictvo, ale také cestu, smrtelnou nemoc. [1]
létati a spadnouti: nepříjemnosti. [1]
od shora dolů - velmi vysoké stáří [6]
přímo vzhůru - úraz nebo smrt [6]
z místa na místo - cena za prací [6]
Zřejmě chcete něčemu či někomu uniknout. Nebo se třeba chcete podívat na problémy z ptačí perspektivy a nalézt tak řešení, případně toužíte povznést se v duchovním nebo intelektuálním smyslu. Najděte možnost, jak si tuto touhu splnit. [4]

Létavice

viděti ji - tvá přání pohasla [6]

Leštiti

něco - nehezké jednání [6]

Lev

býti jím ohrožován - tvůj představený podal o tobě zlé informace [6]
dvojocasý - silný muž, nikdy však věrný, ale znamenitý v zaměstnání [6]
hladiti ho - tvůj představený ti bude nakloněn [6]
jak se sápe - zbavíte se starostí [6]
jeho maso jísti - zbohatnutí na práci pro stát [6]
krmiti ho - vedoucí dostane přidáno [6]
míti ho v moci - budeš mít styk s vysokým úřadem [6]
mrskati ho - představený dostane důtku od vedoucího [6]
na něm seděti - čeká tě vyšší postavení [6]
na něm spáti - představený je příliš měkký a poddajný [6]
píti mléko lvice - obdržíš milost, budeš mít velkou protekci [6]
pronásledující - vyšetřování [6]
řvoucí - křik podřízených [6]
stříhati ho - moc vedoucího bude omezena [6]
umírající - tvůj vedoucí půjde do důchodu [6]
viděti ho - setkáš se s vůdčí osobou země [6]

Levandule

Viz: Květiny;
zdáti se o ní - prostředky z ní jsou určeny pro tebe, užívej jich [6]

Licousy

míti: silné zdraví. [1]

Lišej

na kůži míti: pozor na nemoc. [1]

Liják

Viz: Déšť;
zažíti - mnoho pláče [6]

Liška

býti jí poškrábán - škoda dotyčného [6]
do domu - lstivá manželka, která nebude nikdy věrná [6]
její maso jísti - pozor na chytráka, bude žádati podpis a smlouvu [6]
kůži její nalézti - chytráka velmi napálíš [6]
ležeti vedle ní - tvá povaha je podobná [6]
loviti, nebo zabíjeti: falešné přátele poznati, jejich úklady odhaliti nebo znemožniti. [1]
plížiti se viděti: tajní nepřátelé pomýšlejí na Vaši záhubu. [1]
viděti ji - prohnaný nepřítel, cikánské, podvodné povahy [6]
zápasiti s ní - pozor na chytrost a podvody [6]
zdaleka přišla - nemoc [6]

Lilie

Viz: Květiny;
líbati ji - láska platonická, ne tělesná [6]
trhati ji - ztracené panenství [6]
viděti bílou - nevinné děvče bude nařčeno [6]

Lipový květ

- nemoc z nastuzení [6]

List (Listí)

fíkový list - překážka v milování, zmařené dostaveníčko [6]
jediný, jak padá ze stromu - smrt v příbuzenstvu [6]
jich více a zelené - menší zlo [6]
jich více nositi domů - bohatství [6]
jich více suchých - velké zlo [6]
listí padati viděti: nebezpečné onemocnění. [1]
vystlán tvůj dům - obohacení za pomoci vlivných lidí [6]

Listiny

úřední čísti - daně, manželství, křtiny neb pohřeb [6]

Lívance

dělati - milá práce [6]
jísti - dobrá nálada [6]
na hlavu klásti - kuchařské nadání [6]

Loď

Viz: Koráb;
čistou vodou plouti viděti: radost a úspěch ve všech záležitostech. [1]
kalnou vodou plouti viděti: kolísavá věrnost, nepříjemnosti, hořká zkušenost. [1]
potápěti se viděti: ztráta milostného poměru. [1]
Zdá se vám o lodi nebo člunu? Znamená to odvahu vyplout na rozbouřené moře citů. Jste kapitán nebo cestující? Sen vám napoví, jak na tom jste v lásce. Moře je klidné nebo bouřlivé, pohyby lodi jsou smyslné? Jde snad o erotický sen? Přemýšlejte, nezanedbáv [4]

Lodník

- život s mnohou bouří [6]

Lože

Viz: Postel;
cizí - cizoložství [6]
krásné - krásnou manželku či manžela míti [6]
ošklivé - nehezkou manželku nebo manžela míti [6]
s rancem - stěhování [6]
spálené - smrt manželky nebo manžela [6]
v jiné zemi viděti - cizozemku za manželku nebo cizozemce za manžela si vzíti [6]
viděti - značí manželku nebo manžela [6]

Loket

viděti: dárek dostati. [1]

Lopatky

silné - vítězství [6]
slabé - prohra věci [6]
zlámané - rozvod [6]

Los

viděti - koupená naděje [6]
vyhráti - šalba [6]

Loučení

věrnost, přátelství, ustanovení v závěti. [1]

Louže

Viz: Kaluž (e);
viděti ji - budeš muset obírati páchnoucí věci [6]

Loutna

spatřiti ji - dostaveníčko v noci [6]

Lov (Loviti)

loviti malou zvěř: zhoubný úmysl. [1]
loviti ryby - dovolená [6]
loviti vysokou: znamená úspěch v obchodech. [1]
loviti zvěř - výlet s pitkou [6]
trpělivostí ke šťastné budoucnosti. [1]

Lovec

mnoho zbytečné práce. [1]

Lucerna

- zloděj nebo náhlá nemoc, též podvod [6]
býti jí uhozen - náhlé osvícení mysli [6]
na sloupu - flámování, ponocování v restauraci [6]
náhle svítící, náhle zhasínající - pozor před lupiči [6]

Luk

- značí manželku [6]
dobře jím stříleti - zdar ve všem [6]
jím vystřelený šíp ale neletí - líná dcera doma [6]
jím vystřelený šíp, který letí daleko - tvá dcera se provdá daleko [6]
jím vystřelený šíp letící nahoru, že jej není pak viděti - dcera zemře [6]
k nenatažení - tvrdohlavá žena [6]
který má v ruce andílek - veliká láska [6]
napínati, jím stříleti: útěcha v utrpení. [1]
slabý - líná manželka [6]

Luňák

do domu vlétl - návštěva zloděje [6]
drží v drápech užitečného ptáka - škoda od zloděje [6]
nad domem - zloděj pátrá, jak a kudy vniknouti [6]
nositi ho na ruce - ten přechovává zloděje [6]
v domě létá - zaměstnanec je stále zlodějem [6]
viděti ho - zloděj [6]
zabíti ho - zloděj bude chycen [6]

Lupa

- klepny [6]

Lusk (y)

- ztráta [6]

Lýtka

uťatá - nejschopnější odejde z pracoviště [6]
uťatá vidí žena - pohřbí své nejmilejší a sama proto zemře [6]
uťatá vidí chudý - potká ho velká bída a smrt [6]
viděti svá pevná - dlouhověkost v dobrých poměrech [6]
Celkem 71 hesel a 212 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29813 lidí
 Moc se mi to líbí
 18116 (60,8%)
 Nic moc
 5886 (19,7%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5811 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
WebNews - webdesign, webhosting, návody pro webmastery, mobilní telefony, ...

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci