Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 21 hesel "Ž"!

Žába

Viz: Ropucha;  Rosnička;
Žáby kvákati slyšeti: chválu a slávu sklízeti. [1]
Žáby v rybníce viděti: mnoho peněz obdržeti,štěstí v obchodech, věrná láska. [1]
chytati, nebo zabíjeti: sebe zabíjeti,škodu způsobiti. [1]

Žalm (y)

zpívati nebo se modliti - nemine tě mocná ochrana [6]

Žaloba

vésti: neklid, nespokojenost. [1]

Žalud

sbírati: zisk, výhra. [1]

Žár

u něj se ohřívati: hádka s přítelem. [1]

Žebra

dolejší na levé straně zlomená - škoda od matky [6]
hořejší jakoby zesílila - ženy v domácnosti rozmnoží majetek [6]
hořejší na pravé straně zlomená - škodu a posměch zaviní manželka [6]

Žebrák

do domu přicházeti viděti: mrzutosti. [1]
Žebráka o almužnu prosícího viděti: veselost. [1]
Žebráka odmítnouti: bída, nouze, ba dokonce ižalář. [1]
Žebráka viděti: budoucnost plná starostí. [1]
Žebrákovi něco dáti: úspěch v každém podnikání bez velké námahy. [1]

Žebrat

bída a nouze v rodině. [1]

Žehlička

viděti: mnoho namáhavé práce. [1]

Železnice

po ní jeti: rychlejší postup v nějaké záležitosti. [1]

Železo

žhavé viděti: vřelá láska, návaly krve, rozčilování. [1]
kouti: hádka, spor. [1]

Žena

Viz: Děvče;
hezkou viděti, zamilovati se:štěstí, zdraví, bohatství. [1]
líbaná - zisk od líbajícího [6]
míti, býtiženatý: znamená slabost, neduživost. [1]
několik viděti: trápení míti. [1]
neznámou viděti nebo s ní mluviti: známosti si dělati. [1]
porodila hocha - porodí dceru ( a opačně ), [6]
prostředního věku, ani krásná ani nehezká - hojnost obilí [6]
přistihnouti ji a milence přemoci - zisk [6]
přistihnouti ji s milencem - velká ztráta peněz [6]
přistihnouti ji ve snut - úbytek majetku [6]
s hezkými dlouhými vlasy viděti: sláva a bohatství,šťastné spojení. [1]
s hnědými vlasy viděti: nemoc. [1]
sčernými vlasy viděti: stísněnost na krátkýčas. [1]
sčervenými vlasy viděti: pronásledování. [1]
starou viděti s bílými vlasy: ztráta. [1]
svojí hádati se slyšeti: nepříjemnosti, utrpení. [1]
těhotnou viděti: dobré zprávy. [1]
viděti, v její přízni se nacházeti: do sporu se dostati. [1]
zdá-li se jí, že chodí s rozpuštěnými vlasy - ztratí manžela [6]
zdá-li se jí, že si hlavu přikryla - brzy se provdá [6]

Ženich

býti nebo oženit se zamýšleti: neštěstí, ztráta přátel nebo milenky. [1]

Ženiti se

potíže, neštěstí, chudoba. [1]

Žížala

černá - škodlivá žena nebo muž [6]
do postele lezoucí - zlí lidé chtějí škoditi [6]

Žid

bíti ho - zlé soudy [6]
líbati ho - štěstí v lásce [6]
mrtvý - neštěstí [6]
od něho službu přijmouti: neočekávanéštěstí, úspěch ve všem. [1]
viděti, s ním se procházeti: podvedený, oklamaný býti. [1]

Židovka

líbati ji - štěstí v lásce [6]

Žíla

pouštěti žilou: rozladěnost, ztráta zboží, neštěstí. [1]
viděti, velkou: veliká úzkost. [1]

Žízeň (Žízniti)

a píti čistou vodu - prospěch ve všem [6]
a píti vodu nečistou - úzkosti a hořkosti [6]
dosytosti utišiti:štěstí, sláva, bohatství. [1]
palčivou míti a nemoci jí utišiti: marná námaha v nějaké záležitosti, zarmoucenost, nepokoj. [1]

Žloutenka

- nenávist [6]
míti: bohatství, neočekávanéštěstí. [1]

Žvýkačka

Zdálo se vám, že máte ústa plná žvýkaček nebo jiné podivné hmoty, kterou nelze ani spolknout ani vyplivnout? Pravděpodobně vás tíží, že se snažíte něco sdělit a stále k tomu nemáte příležitost. Nebo snad odvahu? Co nebo kdo vám brání? [4]
Celkem 21 hesel a 59 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29822 lidí
 Moc se mi to líbí
 18118 (60,8%)
 Nic moc
 5892 (19,8%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5812 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
WebNews - webdesign, webhosting, návody pro webmastery, mobilní telefony, ...

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci