Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 158 hesel "B"!

Bažant

- nová láska [6]
chytnouti ho - do srdce se ti vloudí láska jiná, později i svatba [6]
jísti - ctěn býti [9]
jísti ho - míti čest [6]

Bába

čarovati - zlé i dobré [6]
hladiti bábu - nepředstírej neštěstí [6]
na koštěti - zlé uhranutí [6]
na porodní zvoniti - v domě bude nutná rychlá pomoc [6]
porodní u těhotné viděti - dlouhá nemoc v domě [6]
porodní viděti: nemoc, též smrt [6]
trhovou viděti - značí nepřijemnosti, někdo ti vynadá [6]

Babička

viděti ji: dobrá rada zapotřebí  [6]

Bábovka

jísti ji: dobré časy a příjemné žití [6]

Bačkory

na nohou roztrhané - dlouhá cesta, veselost i radost [6]

Bagoun

jím býti - duševní porucha [6]
viděti ho - zasnoubení [6]

Bahno

do něj šlápnout - nepříjemnosti [9]
nebo močál viděti a v něm choditi - namáhavá práce bez výsledku [9]
skrze něj jíti - zlé časy [9]
válet se v něm - chraň se zlé společnosti!  [6]
viděti - pohlavní nemoc [6]

Bakchus

aneb bohyně viděti - špatná úroda vína [9]

Bál

na něm být - pohřeb [6]
na něm tančiti - čeká tě vážná známost nebo malé dědictví [6]
účastnit se ho: znamená zvláštní štěstí, velké vyznamenání. [1]

Balšám

kvést viděti - zdraví [9]

Baldachýn

pod ním státi: úcta a vážnost. [1]
stojíš-li pod ním - čest [9]
viděti - dobrá naděje [9]

Balet

viděti: klamání a podvod. [1]

Baletka

- budeš míti vydání nad tvé síly a možnosti [6]

Balíček

nalézti - pozor na hloupé vtipy [6]
zahoditi - ztráta přítele [6]

Balík

odesílati nebo zahoditi - ztráta dobrého přítele [6]
sukna nalézti - zisk někdo tě darem obleče,  [6]

Balkón

- najdeš milou osobu [9]
na balkóně státi - úspěch tvůj rychle pomine  [6]
na něm státi: opětování lásky. [1]
viděti - znamená nezdar  [6]

Balón

letící viděti - naděje rychle uletí [6]
viděti: neštěstí na obzoru. [1]
vystupovat viděti - vrtohlavce poznati [9]

Balzám

kvete-li - znamená stálé zdraví [6]
mazati se s ním - nastane ti starost,  [6]
míti: zasloužit si chválu. [1]

Bandity

viděti: pronásledování. [1]

Báně

na věži - nemysli si sám o sobě příliš vysoko [6]
na věži s křížem - modlitbou mysli výš [6]

Bankovky

Viz: Peníze;
dostati - toužíš, ale marně. Zbav se touhy [6]

Banku

viděti: klidnýživot vésti. [1]

Barák

roztrhaný viděti - budeš mít prázdniny, volno [6]

Barchet

kupovati - brzká změna [6]

Bárka

- menší cesta  [6]

Barva

bílá - radost [6]
černá - smutek [6]
šedá - vdovec, vdova [6]
hnědá - samota a opuštění [6]
jasně fialová - duševnost, účinná láska k bližnímu [6]
jasně žlutá - klidný život [6]
jasně zelená - veselá příroda [6]
křiklavá - výbuchy všeho nehezkého [6]
míti - naplněnou kasu dostati [9]
modrá - důvěřuj ve vyšší moc [6]
oranžová - šťastná láska [6]
růžová - krásné příští [6]
s ní se natírati - býti obelhán [9]
stříbrná - šediny stáří [6]
světle červená - láska [6]
temně fialová - pokání [6]
temně žlutá - pomsta [6]
temně zelená - nebezpečí [6]
tmavě modrá - moudrost [6]
tmavočervená - zášť a hněv [6]
tříti - dobrý zdar tvého obchodu [9]
zlatá - dobré hmotně zaopatření [6]
ztratit v obličeji - očekává tě nemoc [9]

Barviti

sebe samého - mužům hanba a ostuda, ženám dobře [9]

Barvu

roztírati: dobré obchody. [1]

Basa

beze strun - málo peněz [6]
hrát slyšeti - spokojenost s radostmi [9]
hráti na ni - velká žízeň [6]
rozbitá - sváry [6]
sama bručící - velká hádka s tchyní [6]
viděti - hádka [9]
znějící - v budoucnu štěstí tě očekává [6]

Báseň

čísti - časem mrhání, též staromódnost, rovněž spokojenost [6]

Basista

slyšeti zpívati ho - velká pitka, též hádka [6]

Básník

mluviti s ním - návštěva muzea a starých památek [6]
viděti ho - doba tě už přežila [6]

Baterku

viděti: tajní nepřátelé. [1]

Báti se (něčeho, někoho)

báby - vycítíš to správně [6]
boha - dobro [6]
ženy - nečisté svědomí, domácí sváry [6]
muže - rovněž nečisté svědomí [6]
neznáš-li důvod proč - buď opatrný před nepřáteli [6]
pána - poctivost [6]
sluhy - nepoctivost a krádeže [6]

Batoliti se

- nikam to nepřivedeš [6]

Bavlna

- menší zisky od chudších [6]
Bavlněné zboží či jiné věci - nejistota [6]
bílé barvy nalézt - bohatství [9]
černá - smrt [9]
červená - nemoc [9]
žlutá - nemoc [6]
množství ve skladu - bohatství, užitek a dobro [6]
přísti - dalekou cestu [9]
přísti ji - podnikneš cesty do dalekých krajů [6]
roucho - menší dědictví [6]
tkáti nebo přísti: zisk. [1]
v žokách - bohatství [6]

Bavlník

keř viděti - jest velmi dobře [9]
viděti: bohatství. [1]

Bazalka

kvésti - zdraví, síla, radost [6]

Bazén

koupat se v něm - předpovídá nové, výhodné známosti, jež ti budou nápomocny k získání vysokého postupu [5]

Bazilišek

viděti - starost a velký zármutek [9]
viděti ho - tvůj nepřítel se chce vetřít v tvé přátelství, získáš nového nepřítele [6]
viděti: zármutek, truchlivost. [1]

Bazilika

v ní bydlet či jen ji viděti - očekává tě žalost a zármutek [6]

Bdíti

ve spaní - starost a pronásledování [9]

Bedna

míti, či viděti plnou - bohatství [9]
plná - dar [6]
prázdná - chudoba, starosti [9]
prázdná - rozbroje, mrzutost [6]

Bednář

viděti ho - hojná úroda [6]

Bedra

hubená - starost o živobytí [6]
mokrá - mnoho dětí [6]
přeťatá - zármutek [6]
silná míti - vítězství v zaměstnání neb při soudní při [6]
veliká - zdravé děti [6]
zemdlená - žalost [6]

Bedrník

- známost se sládkem, též radost z povýšení [6]

Běžeti

a cíle dosáhnouti - vše se zdaří [6]
a cíle nedosáhnouti - vše se zdaří jen těžko [6]
a k cíli přijíti - tvé žádosti dojdou vyplnění [9]
a nemoci se vyhnouti - veliké namáhání  [6]
a padnouti - nezdar v započaté práci [6]
a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého [9]
a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého [9]
a z místa se nepohnouti - bez účinku se namáhati [9]
běžíš-li namáhavě a doběhnouti nemůžeš - značí neduh [6]
nahý - tvé nejmilejší jsou tobě nevěrny [9]
několik osob za sebou - hádka a starosti [9]
před zvířetem - nepřátelství [6]
s vozem - nesnáz [9]
sám sebe viděti - ztráta jmění [9]

Běhati

o závod - veliká námaha [6]

Běhavka

Viz: Průjem;
míti ji - vyprázdnění úspor [6]

Bělice

Viz: Ryba (y);
pojídati ji - tělesný neduh [6]

Bělidlo

aneb běliče viděti - budeš ospravedlněn [9]

Bělmo

na očích míti - zármutek [9]

Beran

beranů mnoho - dočasný dohled nad velikým majetkem [6]
černý - příčinou špatného žití je tvá povaha [6]
stažený - smrt v domě [6]
starého nalézti - trvalejšího zaměstnání se domůžeš [6]
viděti běžícího - radost [6]
viděti ho - budeš povýšen [6]
vyhublý - smrt [6]

Beránek

míti - pokoj a útěcha [9]
nalézti - budeš mít dočasné zaměstnání [6]
skákati viděti - na dětech míti radost [9]
viděti - náklonnost k tanci [9]
viděti beránky které se pasou - strach a hrůza [9]
zabíti - nemilosrdenství [9]
zabitý - zarmoucení v rodině [6]
ztratiti či prodati - ztráta zaměstnání [6]

Berla

biskupská - čest [6]
žebrácká - chudoba, ponížení, škoda a ztráta [6]
nalézti ji - neštěstí [6]
nemocniční - nemoc [6]
více berlí - neštěstí [6]

Berle

na nich choditi - špatný obchod, též ztráta milenky nebo milého [9]
o ní se opírati - trápení, nemoc [9]
s ní tlouci - vítězství nad druhými, užitek [9]
viděti aneb míti - nemoc [9]

Besídka

v ní sedět - sejít se s milou osobou aneb přemýšlení o ní [9]
viděti ji v zahradě - očekává tě radost [6]

Betlém

jeruzalém či betlém viděti - zbožná pouť, prosba za někoho [6]

Bez

květ - starost [9]
strom - nemoc [9]
trhati - velkého věku se dočkáš [6]
viděti v květu - nemocný se uzdraví, v domě bude svatba nebo povýšení [6]

Bezinka

- veselá zábava [6]

Bible

- šťastné manželství [9]

Bič

šlehati - daleká cesta [6]
práskati: upřímností přátele získati. [1]
ruce zdvižený viděti - pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti [9]
viděti - bude ti pomluvou na cti utrháno, [6]

Bičování

- zle [9]

Bída

býti bídný - strastiplné dny [9]
připravovat bídu někomu - dluhy [9]
velkou bídu viděti - opovržení [9]
velkou viděti: opovržení, pohrdání. [1]

Bidlo

na prádlo - čeká tě zdlouhavý spor [6]
něco podpírati - zdlouhavý proces [6]

Bílek

vaječný pití - závislost z daru [6]

Biskup

žehnající - síla tě doprovází [6]
husu jísti - veliké štěstí [6]
při pohřbu viděti - velké neštěstí [6]
při službách božích viděti - dobrá novina [6]
s ním mluviti - šťastné pořízení v počínání [6]
sedět viděti - proces [6]
viděti - v milosti býti u vzácné osoby [9]
viděti ho tančiti - vzejde ti škoda na dobytku [6]
viděti: přízeň od vysoké osoby. [1]

Bíti

dostat od obyčejné osoby - ta osoba může dopomoci k majetku [6]
někoho - láska a různice [9]
od osoby dostat, která je úřadem vysoká - nález pokladu  [6]
se s někým - velká námaha [6]
se s více cizími lidmi - pomluvy [6]
svou ženu - nevěra [6]

Bitva

do bitvy táhnouti - s úřadem míti co do činění [9]
do bitvy vésti - radosti se dočkati [9]
námořní, viděti ji - chlapci nevěsta a dívce ženich nevěrný bude [6]
vojenskou na pevnině viděti - budeš míti potěšení [6]

Bláto

na oděvu - hanba [6]
samo - vše zlé [6]
v ulicích či na poli viděti - nezdar, bída a zlá novina [6]

Blázen

bláznivou ženu spatřiti - mrzutosti a hádky v domě [6]
bláznovství tropiti - nemocnému dobře, zdravému mrzutost [9]
býti - vyznamenání [9]
jej viděti - návštěva nepravdivého člověka [6]
jej viděti a mluvit slyšeti - budeš oklamán [6]
sebe sama viděti - značí dlouhý věk [6]
viděti blázny - ovládnutí svých vášní [9]
vysmívati se bláznům - pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti [9]

Blázinec

v něm se nacházeti - dostaneš se na vyšší místo  [6]
viděti - velké štěstí [6]

Bledý

býti: znamená nemoc. [1]

Blecha

bleší cirkus viděti - návštěva z vyšších míst [6]
chytati - těžká honba na cosi, nepokoj [6]
míti blechy a býti jimi pokousán - štěstí a bohatství [6]
mnoho míti, jimi trápen býti: neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze. [1]
mnoho spatřiti - velký zármutek [6]
na vlastním těle chytati: své nepřátele překonat. [1]
od ní poštípán býti - blízká výhra [9]
skákat viděti - výlet, dobré počasí [6]
viděti blechy - není dobře [9]
viděti skákati - skrze nepravé zprávy budeš znepokojován [9]
zjeví se - obdržíš dopis [6]

Blesk

- nenadálá příhoda, zisk a štěstí [6]
blýskání viděti - shoda v nějaké při [9]
když jej vidíš - křik a smutek [9]
když zapálí - svržení [9]
trefí-li blesk do hlavy - ztratíš jmění a snad i život [9]
viděti, když uhodí - mrzutost [6]
viděti: nesvornost, hádka, nepříjemnost. [1]

Bližní

viděti ho - není každý, pouze ten, kdo v dobru a pravdě trvá [6]

Blouditi

kamsi dolů - bude zle [6]
nahoru - bude dobře  [6]
rovně - zlé i dobré [6]
v lesích a údolích - zle [9]
v polích - dobře [9]

Bludička (Bludičku, Bludičky)

viděti - zlé znamení, někdy mrzutost [6]
viděti a za ní choditi - nechat se svést [9]

Bludiště

labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjíti - dlouho trvající starosti [9]
Ocitli jste se ve snu v bludišti nebo labyrintu? Zeptejte se sami sebe, co se pokoušíte vyřešit nebo co v jeho středu hledáte. [4]
po lesích, lukách a polích - dobré časy [6]
skalní, údolím a roklinami blouditi - zlé časy [6]
zahradní a v něm se procházeti - zapleteš se do zlých okolností, zmatky [6]
zase z něho vyváznouti - odstranění všech překážek [9]

Bluma

na stromě - nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí [6]

Bob

jísti - hrozí ti nebezpečí i neduh [6]
na stromě - nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí [6]

Bobek

kozí - nezajímej se o to, je to nepatrnost [6]
kozí sbírati - mnoho zbytečných starostí, raději spoř [6]

Bobkový list

keř viděti - nenadálé cti dosáhnouti [9]
někomu na hlavu vsaditi věnec bobkový - vděčnost [9]
sen o něm u ženy - náhlý porod [6]
trhati - odejmout někomu dobrou naději [9]
věnec obdržeti - naděje na brzké povýšení [9]

Bodat

- zbloudit [9]

Bodláčí

viděti - protivenství [9]
zalévati - nevděčníku prokázati dobro [9]
zasaditi - způsobit si vlastní vinou nepříjemnosti [9]

Bodlák

na poli - neúroda [6]
viděti - tvými přáteli jsou lidé neupřímní, též nepoctivost [6]
viděti: zrada. [1]

Boháč

býti - chudým dobře, boháčům pronásledování [9]
jím býti - značí chudobu [6]
viděti aneb s nimi obcovati - dobrodiní [9]
viděti ho ve snu a s ním mluviti - tvé záležitosti se zdaří, též pýcha [6]

Bohatství

míti - nebezpečenství [9]

Bohoslužba

- pokoj v mysli  [6]
navštíviti nebo slyšeti: obtížnou práci dostati. [1]

Boží umučení

viděti obraz - radost v rodině [6]

Boj

boji přihlížeti - smířiti se s nepřítelem [6]
bojovati s dravci - zlé vášně [6]
nebo půdka, býti přítomen - smíření [9]
s divokým zvířetem a zvítěziti: od velkého nebezpečí zachráněn býti. [1]
s divokými zvířaty vésti a zvítěziti - vyvázneš z nebezpečí [6]
sám bojovati: do sporu se dostati. [1]
sám s někým bojovat - přijdeš do hádky [6]
z boje utéci - někdo ti přinese radost [6]
zůčastniti se: usmíření. [1]

Bojovati

- do rozepře jíti [9]
a zvítěziti - s velkým namáháním si polepšiti [9]
na koni - dobrý sňatek [9]
s divokými zvířaty - ochránit se před velkým nebezpečím [9]

Bok

mít zraněný - zármutek a ztráta dětí [6]
veliký a silný - brzká svatba a děti [6]

Bolest

bolavého se viděti - velmi milován býti [9]
cítíš-li v sobě - nepřízeň [6]
cítiti - nesnáze přemoci [9]
ve snu tě bolí hlava nebo prsa - čeká tě menší nemoc [6]
vidíš-li na jiném - šťastně přečkáš nehodu [6]

Bonbón

jísti bonbóny: neužitečná vydání [6]

Bordel

viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc. [1]

Borovice

- přináší dobro samoty, ia radost [6]
viděti vysokou a urostlou - budeš míti velkou radost [6]

Borůvky

- zrazená láska [6]
jísti: skromná budoucnost. [1]
na keři - touha po slasti [6]
v lese trhati a jísti - budeš zrazen v lásce [6]

Bos

běhati - zhubnouti na těle a neštěstí [9]
běhati: tělesná slabost. [1]
bosýma nohama běhati - překvapí tě neočekávané štěstí [6]

Boty

- cesta [6]
červené - získáš nevěstu krasavici [6]
chlupaté - bohatá nevěsta [6]
juchtové boty nositi - mokré sklepní povolání, či v kanálu, ve vodě [6]
lakové obouvati - falš, i nevěra [6]
žluté - pozor na chorobnou nevěstu [6]
nové kožené - zisk a peníze [6]
roztrhané - sejdeš z cesty [6]
si obouvati - jistá svatba [6]
tlačí-li tě a jsou zablácené - nemoc [6]
ukradené - cizoložství [6]
ukrásti - dobrý zdar v podnikání [9]
zamazané - dočkáš se pomluv po cestě, ale i u cíle [6]
ztratiti - bratr nebo sestra ti zemřou [6]

Bouda

jarmareční viděti - různice [6]
neb sklep na víno viděti nebo v něm býti - různice, ale i žárlivost [6]
psí viděti - čeká tě ponížení [6]
s trhovým zbožím viděti: výhra, zisk. [1]

Boule

míti - staneš se pánem gruntu a polností [9]
míti bouli: pozemek obdržeti. [1]
míti na celém těle - nepřátele [9]
na těle míti - znamená nepřátele, též úraz [9]

Bourec

bource pěstovati - příprava [6]

Bouře (Bouřka)

- nástrahy [6]
od ní býti překvapen - domácí mrzutosti [9]
špatné zprávy. [1]
před ní se skrýti - ujdeš nástrahám [6]
před ní utíkati - nebezpečí [6]
při ní pod stromem státi - můžeš lehce zahynout z neznalosti [6]
stromy vyvracet viděti bouřkou - velké neštěstí tě mine [9]
Velká bouře je přímo nebezpečná. Prozkoumejte tedy svou duši. [4]
velkou slyšeti aneb viděti - dobrý zdar tvému obchodu [9]
viděti - zlá nehoda [9]

Brada

dlouhá - pro muže značí bohatství, pro ženu zármutek, pro chudého vzrůst dluhů [6]
dlouhá tak, že z ní až vousy padají - úplné schudnutí [6]
šedivá - hanba [6]
holou mít - starost [6]
hubená - není dobře [9]
tlustá - dobře [9]
vidí-li žena svou bradu s velmi dlouhým vousem - značí to smrt manžela [6]
zrzavá - faleš [6]

Bradavice

- bohatství [6]
aneb kuří oka - úmrtí  [9]

Brambory

jísti - nedostatek [6]
kopati - namáhání [9]
kopati: úsilí, námaha. [1]
okopávati - práce, námaha [6]
v květu - radost v rodině [6]

Brána

- nečekaná návštěva, též změna života [6]
široká - zlý život [6]
na pole - zapomenouti nějakého dluhu [9]
násilně ji otevříti - do zajetí se dostati [9]
uzoučká - konec života [6]
viděti: ztráta a nemoc. [1]

Brandýř

viděti ho neb býti holen - klevety [6]

Brány k vláčení

- upravení poměrů pro budoucnost [6]

Bratr

( též bratranec) - přátelství proti nepřátelům [6]
loučiti se s ním - budeš truchlivý [9]
loučiti se s ním: konec zármutku. [1]
plovoucího ve vodě - znamená dlouhý a šťastný život [6]
umře-li tobě - ztratíš nepřítele [9]
viděti zesnout ho: znamená ztráta možného nepřítele. [1]
vidíš-li ho umírati - zbavíš se nepřátel [6]

Bratrství

- značí vzájemnolu podporu z cizích kapes [6]
v pití - politické schůze [6]

Bratři a Sestry

mluviti - starost, protivenství [9]
mrtvé viděti - smrt nenechá na sebe dlouho čekat [9]
viděti - radost, štěstí [9]

Brázda

jí orati - velký zisk v budoucnu [6]
na poli - bohatství, štěstí [9]
ubírati se jí - čeká tě veliké štěstí [6]
v ní upadnouti - překážky [6]

Brčál

viděti nebo trhati: věrné přátelství. [1]

Brdo

v domě míti - zisk [6]

Brk

bílý míti: od falešného podezření očištěn býti. [1]
jím psáti: brzká dobrá zpráva. [1]
z husy neb jiného ptáka - radost v rodině [6]

Brnění

míti na sobě - před nepřítelem se chrániti [9]
nositi - odvod nebo známost s vojákem [6]
nositi: hněv Vám přinese mnoho nepříjemností. [1]
pancíř viděti - opatrně sobě počínati [9]
svlékati - konec námahy [6]
viděti rozlámané . ztráta, škoda [9]

Brnkačku

viděti nebo na ní hráti: se závistí mět co dělat. [1]

Broditi

se ve vodě, čistá-li - vše dobré [6]
se ve vodě, špinavá-li je - vše zlé [6]

Brokovnice

nabitou ji viděti - hádka ve společnosti [6]

Broky

- nepřátelství [9]

Broskev

- chápat jako sexuální symbol, přičemž zralý plod je výrazem naplněné lásky [3]
- máš pocit, že jsi mnoho ztratil, ale vydržíš-li, tato ztráta se smění na zisk … 37 [Neznámý zdroj]
– Štěstí a úspěch v každé činnosti 34, 82 [Neznámý zdroj]
– trhat a jíst: úspěch, dobrá budoucnost [Neznámý zdroj]
- vše nemilé [6]
- zakusíš pocit mnoha ztrát, ale vytrváš-li, změní se tyto ztráty v zisk [Neznámý zdroj]
- Zdánlivá ztráta stane se tehdy ziskem, vytrváš-li trpělivě. … 37 [Neznámý zdroj]
- znamená dočasnou rozkoš a šalbu v době svého zrání, mimo tento čas pak marné snahy [Neznámý zdroj]
BROSKVOVÝ KVĚT - naděje [Neznámý zdroj]
darovat: hledejte a najděte novou známost [Neznámý zdroj]
darovat: Jsi všeobecně oblíbený [Neznámý zdroj]
DAROVATI - budeš dobře přijat v nové společnosti [Neznámý zdroj]
darovati - dobře uvítán býti [9]
Darovati - dobře uvítán býti [Neznámý zdroj]
DAROVATI - dostane se ti příznivého přijetí ve společnosti [Neznámý zdroj]
dostat: někdo se bude snažit vás podvést [Neznámý zdroj]
JÁDRO - jíst: Setkáš se s tuhým odporem [Neznámý zdroj]
JÁDRO - nalezneš tuhý odpor [Neznámý zdroj]
JÁDRO JÍSTI - někdo tě oklame [Neznámý zdroj]
JÁDRO KOUSATI – děláš si nemilé známosti … 23, 88 [Neznámý zdroj]
je vám nabízena: máte co dělat s miláčkem žen [3]
jedení broskve – znamená chorobu dětí, neúspěch v podnikání a očekávaných návštěvách hostů [Neznámý zdroj]
jíst – radost a zdraví [Neznámý zdroj]
Jíst je: znamená vážné, avšak přechodné zdravotní potíže [5]
jíst: milostný vztah bere váš partner vážněji, než je vám milé [3]
jíst: Potkáš se s neobyčejným stvořením [Neznámý zdroj]
JÍSTI - onemocnění bohatého [Neznámý zdroj]
JÍSTI - setkání a sblížení s milou osobou [Neznámý zdroj]
Jísti - výstraha před nemocí [Neznámý zdroj]
kvetoucí vidět: sklony k marnivosti [Neznámý zdroj]
NA STROMĚ - upadneš v pokušení [Neznámý zdroj]
NA STROMĚ VIDĚTI – přijdeš do nesnází … 2 [Neznámý zdroj]
nabízet: jste miláčkem žen nabízet: jste miláčkem žen [3]
někomu dávat – sympatická známost [Neznámý zdroj]
PECKU ROZBÍJETI - namáhavá práce [Neznámý zdroj]
pěstovat nebo zasadit: dosáhnete vysokého postavení [3]
prodávat: materiální těžkosti vás přibrzdí [Neznámý zdroj]
ROZLAMOVATI - dobré majetkové poměry [Neznámý zdroj]
shnilá: znamená nepěkné zklamání v lásce [3]
trhat – flirt [Neznámý zdroj]
trhat: Dostaneš se do pokušení [Neznámý zdroj]
trhati - dobré peněžité postavení dostati [9]
TRHATI - nesnáze [Neznámý zdroj]
Trhati: do dobrého peněžitého postavení se dostati [Neznámý zdroj]
utrhnout ze stromu nebo setřást; jste v lásce nedočkaví [3]
vidět aneb je jísti, štěstí, radost a zdraví [Neznámý zdroj]
vidět je na stromě – dosáhnutí touženého cíle [Neznámý zdroj]
Vidět je růst: signalizuje zradu v lásce nebo v přátelství [5]
vidět: smíte jednou ochutnat více ze sladkých plodů lásky [3]
VIDĚTI - nemožná přání [Neznámý zdroj]
viděti aneb jísti - štěstí, radost, zdraví [9]
viděti na stromě - dostaneš se do nesnází [6]
zavařovat: Majetek budeš schraňovat [Neznámý zdroj]
zkažené: jsou znamením brzké choroby u dětí [5]

Brouci

- mnoho svárů v domě  [6]
a krev - nejezdi nikam [6]
štípají-li - rvačka [6]

Brouk

Viz: Hrobařík;  Chroust;  Majka;  Roháč;
- svárlivý a ničemný člověk se blíží [6]
viděti ho - zloděj nablízku [6]

Brousiti

něco brousiti - mrzuté hádky [6]

Brus (Bruska, Brousítko)

- klevety [6]
- velká radost [9]
míti na dvoře a brousiti na něm - pomluvy, klevety a mrzutosti [6]

Brusič

šlejfíře viděti - s potměšilou osobou do hádky přijíti [9]

Brusinky

- vše dobré přijde k vám [6]

Brusle

- liché touhy, marné toužení [6]
jezdíš na nich - marná snaha [6]

Brvy

Brvy vypadávati viděti - churavos [6]

Brýle

- domýšlivost, též sblížení se s vlivnou osobou [6]
míti - čestné postavení [6]
míti nebo používati: ješitným se stávati, posmívati se komu, měniti se. [1]
nositi - měj se před falešnými přáteli na pozoru [9]
nositi: opatrnost před přáteli. [1]
si nasazovati - výnosné zaměstnání [6]
sobě koupiti - chtějí tě ošidit [9]

Břečťan

- straromládenectví, osamělost [6]
jinak viděti:štěstí, láska, přátelství. [1]
na stromech se pnout viděti - falešné přátele [9]
na zdech viděti - utvrzení v započaté známosti [9]
na zdi viděti: upevnění vztahů. [1]
viděti - štěstí v lásce [9]
vidíš pnoucí se - tvého přátelství chtějí dosíci dolézavostí [6]
z něho věněc víti: věrného přítele míti. [1]
z něj věnec plésti - věrný přítel [9]

Břečka

Břečku píti - výlet na venkov [6]

Břeh

u něho odpočívati - štěstí a spokojenost [9]
u něho se procházeti - do nebezpečí se vydávati [9]

Břemeno

- znamená těžkou práci [6]
jím obtěžkán býti - brzké ukončení tvého řízení [9]
na bedrech nésti - starost, povinnosti, těžký úkol [6]
sundati - dojde ti dobrá zpráva a práce se ti zdaří [6]

Břicho

bolení břicha - zármutek v domě [6]
co roste - čest [9]
malé a hubené míti: zdlouhavý soud. [1]
máš-li malé a hubené - dlouhotrvající proces [9]
máš-li prázdné - ztráta [9]
máš-li velké - zámožnost [9]
míti malé - špatná pře [6]
oteklé míti: znamená neštěstí a nepříjemnosti. [1]
průjmem břichu uleviti - zbavení starostí [6]
rozřezané míti - ztráta [6]
splasklé - smrt příbuzného, též útrata [6]
tlusté - majetek [6]
veliké míti - blahobyt [6]
velké míti: zámožnost. [1]

Břitva

- měj se na pozoru [6]
viděti hodně ostrou - buď velmi opatrný [6]

Bříza

- panenství, moc ženy nad mužem v čisté duševnosti [6]
břízový háj viděti - štěstí [6]
useknouti ji - škoda [6]

Buben

- cesta [9]
- klepy budou rozneseny [6]
na bubny tlouci - v rozepři se dobře hájiti [9]
slyšet - noviny [9]
slyšeti na bubny tlouci - do opravdové hádky přijíti [9]
slyšíš-li - špatná pověst o tobě bude rozšířena [6]

Bubeník

jak utíká - oheň nebo výbuch [6]

Bublina (y)

mýdlové bubliny - fantastické plány do budoucna [6]
z mýdla - krátkého štěstí užívati [9]

Bučení

slyšeti dobytek bučet - neštěstí [6]

Budíček

slyšeti - svou liknavostí propásneš štěstí [6]

Buditi

někoho - buď opatrný, hrozí ti nebezpečí [6]

Bůžek

klaníš-li se mu - budeš velice pokořen [9]
viděti ho - zfalšovaná pravda [6]

Bůh, Bohyně

hovořiti slyšeti: radost. [1]
chváliti - nemoc a utrpení [9]
chváliti ho: trápení. [1]
jeho ruce po sobě vztahovat viděti - požehnání, štěstí, bohatství [9]
s ním mluvit - velká radost [9]
slib bohu učiniti - velké štěstí a spokojenost [9]
viděti - radost a útěcha [9]
viděti ho, s ním mluviti: starosti a zármutek. [1]
vzývati - radosti se dožíti [9]
vzývati ho: radost. [1]

Buchty

péci - dozvíš se o sobě milé řeči [6]
s mákem jísti - dědictví nebo výhry [6]
s povidly - mámení lásky [6]
s tvarohem - žaludeční nemoc [6]
veliké viděti a jísti - dobré přátelství a štěstí [6]

Buk

- dej si pozor na úraz [6]

Burza

jako dům viděti: Obchody dělati, jistota v podnikání. [1]
viděti: hodněštěstí míti. [1]

Buřty

dělati - zbohatneš [6]
jísti - úspora peněz [6]

Buvol

vidět běžeti divokého - přijde do domu nemilý host [6]
viděti - velký zisk [9]
viděti: velká ztráta. [1]

Býk

běží-li - čeká tě cesta, ale i pronásledování [6]
pásti ho - statek a kapitál [6]
s krávou - dočkáš se manželství [6]
viděti - hostina [9]

Byliny

Viz: Květiny;
hledati - o své aneb jiného zdraví pečovati [9]
jísti šťavnaté - prospěch, zisk [9]
mladé zalévati a opatrovati - dobré vychování dítek [9]
trhati - zdraví [6]
voňavé - konec neštěstí [9]
voňavé míti - marnivost [9]

Byt

bohatě zařízený - bezstarostné stáří [6]
čistiti - čistota = základ zdraví [6]
čistiti v bytě - návštěva [6]
hezký - jistá budoucnost [6]
měniti - překvapení, ale i smrt [6]
provětrávati - nemoc [6]
úzký a těsný - nesnáze hmotné, nemilé věci [6]
v nepořádku - blíží se nemilé věci [6]
v ohni - veliký výstup, hádky a soužení [6]
zatopený - pocítíš pro lež a lhaní mnohé úzkosti [6]

Bytost (i)

nadpozemské bytosti v zeleném nebo červeném či jiném světle - zlo [6]
nadpozemské bytosti viděti v modrém, růžovém nebo zlatožlutém světle - dobro [6]

Bzikání

slyšeti - touha po manželství [6]

Bzučení

slyšeti - zlé pomluvy [6]
Celkem 158 hesel a 575 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29813 lidí
 Moc se mi to líbí
 18116 (60,8%)
 Nic moc
 5886 (19,7%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5811 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
WebNews - webdesign, webhosting, návody pro webmastery, mobilní telefony, ...

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci